Korallreven är hotade på många håll i världen, bland annat av fiske och korallbrytning. I södra Indien har ett projekt genomförts för att hjälpa lokalbefolkningen att utveckla alternativa inkomstkällor. Det har, förutom de positiva effekterna på miljön, resulterat i minskad fattigdom, höjd utbildningsnivå och ökad demokrati.