Blåmusslan i Västerhavet och i Östersjön skiljer sig åt. Östersjöns blåmussla är anpassad till ett liv i brackvatten. De blir mycket mindre här men är istället oerhört vanlig.