Tånglake fångad i Brofjorden och utanför Stenungsund visar mindre påverkan jämfört med fiskar från Göta älvs mynningsområde. Ett viktigt undantag är yngelutvecklingen hos tånglake från Stenungsundsområdet.