Statusen för flertalet tungmetaller i sedment är relativt god. Undantagen är framförallt arsenik i Bottenviken och norra Bottenhavet, samt kadmium i centrala Östersjön. Miljöstatusen avseende de organiska miljögifterna i sediment är generellt sämre än för tungmetallerna.