Utökad övervakning med flyg och satellit har minskat de illegala oljespillen i svenska vatten. Nu ökar sjötrafiken, och tankfartyg med 100 000 ton olja passerar dagligen genom Östersjön och Västerhavet. Därmed ökar risken för en olycka, som kan få stora konsekvenser för havsmiljön.