Försurning av haven har länge uppfattats som en omöjlighet på grund av havsvattnets förmåga att neutralisera försurande ämnen. Men i klimatförändringarnas spår har man nu upptäckt att tillförseln av försurande ämnen går snabbare än vad haven kan hantera. Haven absorberar den atmosfäriska koldioxiden, och den kolsyra som då bildas sänker vattnets pH. Vilka konsekvenser försurningen får för ekosystemet vet vi inte med säkerhet. Klart är dock att haven försuras snabbare än de gjort på 55 miljoner år.