De flesta algblomningar är helt naturliga och ofarliga men vissa kan vara skadliga på olika sätt. Den här artikeln handlar om de växtplankton som direkt kan skada andra organismer genom att vara giftiga eller på andra sätt skadliga.