Klorofyllkoncentration och biovolym för växtplankton i de olika havsområden redovisas.