Rapportering om miljötillståndet i våra hav sker oftast havsområdesvis. Mer sällan berörs hur havsområdena påverkar varandra. Här visar vi att tillståndet i Egentliga Östersjön i stor utsträckning påverkar fosfor- och kvävekoncentrationen i Kattegatt och även kvävekoncentrationen i Bottenhavet. Förändringar av näringsinnehållet i Egentliga Östersjön bör därför beaktas också vid förvaltning av närliggande bassänger.