Halterna av perfluorerade ämnen ökar i ägg från sillgrissla, och de senaste årens koncentrationer är de högsta som någonsin uppmätts i fågelägg. Dessa ämnen är reproduktionsstörande och giftiga för akvatiska organismer. Tyvärr hittas de idag i prover från världens alla hörn.