Tributyltenn (TBT) anses vara ett av de farligaste ämnena människan släppt ut i miljön. Trots att TBT förbjöds i båtbottenfärger redan på 1980-talet vållar det fortfarande skador i det marina ekosystemet, och negativa effekter kommer att kunna ses under lång tid framöver. En effekt är att honorna hos många snäckarter utvecklar hanliga könskaraktärer – en missbildning som förekommer även i områden som förväntas vara opåverkade.