Östersjön har genomgått ett dramatiskt regimskifte. Från ett torskdominerat ekosystem under 1980-talet till ett av skarpsill dominerat system idag. Denna förändring antas ha gett upphov till kedjereaktioner som fortplantat sig i både utsjöns och kustens näringsvävar. Även om åtgärder i form av minskat torskfiske sätts in kan det vara svårt att ändra på situationen. Ekosystemet kan ha låst sig i ett skarpsillsdominerat tillstånd.