Världen står enligt de flesta experter inför stora klimatförändringar. En effekt är att havsytan drastiskt kommer att höjas.