Gråsälen, är Östersjöns största marina däggdjur. Den är specialiserad på ett liv i havet. På land är gråsälen klumpig och rör sig relativt långsamt. I vattnet är den snabb och smidig.