Harren är en laxfisk som kan leva både i sötvatten och bräckt vatten. Den sötvattenlevande harren är relativt väldokumenterad. Den havslevande harrens liv vet man väldigt lite om, och ännu mindre vet man om den harr som leker i havet.