Att ägna sig åt marinarkeologi kräver stort tålamod och samarbetsförmåga. Men arkeologiska undersökningar under vatten har många fördelar framför sådana utförda på land. Man kan träffa på helt andra typer av källmaterial, och materialet klarar sig ofta betydligt bättre under vattnet än på land. Få länder har så välbevarade marinarkeologiska lämningar som Sverige.