En rapport om fisk och fiske i Öresund. En stor del av de 121 arter som fångats i Öresund beskrivs. Rapporten behandlar också fisket, och vilka danska och svenska regler och restriktioner som finns.