Fisksamhällenas sammansättning och dynamik påverkas i stor utsträckning av kustområdenas geografiska och fysiska förutsättningar. De områden som provfiskas ligger i olika vattentyper och det återspeglas också i resultaten. I denna artikel presenteras tillståndet för kustfiskbestånden i våra tre havsområden. Detta för att ge en översiktlig bild över kustfisksamhällenas status under de senaste åren.