Den sedimentlevande vitmärlan följs inom miljöövervakningen för att få referensvärden vid undersökningar av förorenade sediment. Genom att studera olika typer av skador på ägganlag, ägg och embryon har vi utvecklat en metod för att särskilja effekter av miljögifter, syrebrist, och temperaturstress. Kraftiga parasitangrepp de senaste åren har också visat sig ha stor påverkan på reproduktionen.