En sammanställning av utsläppsdata av tungmetaller från olika länder i avrinningsområdet.