En kort sammanfattning av miljötillståndet i våra havsområden. Skagerrak, Kattegatt, Egentliga Östersjön - både kust och utsjö, Bottenhavet och Bottenviken.