Hur kan man bättre förutsäga och övervaka framtida ändringar av vattenflöden från land till hav och atmosfär? Det är en avgörande fråga för anpassningsåtgärder till klimatförändringar och för att kunna hantera närsalter, föroreningar och sediment som följer med vattnet. En studie av avrinning vid Forsmark, Oskarshamn och Aralsjön