Pigghaj, mal, hälleflundra och ål är exempel på arter som är starkt hotade. De är med på den nationella rödlistan tillsammans med flera andra arter. Nu har Fiskeriverket kommit med ett åtgärdsprogram för dessa hotade fiskarter och skaldjur.