Tillrinningen till Sveriges stora havsområden redovisas och jämförs på års- och säsongsbasis och totalt. Dessutom beskrivs hur tillrinningen beräknas, och några exempel på vattenföring vid Umeälven och Viskan under 1900-talet visas.