Den biologiska diversiteten i kustområdena utsätts för många hot, vilket gör att behovet av ett effektivt planeringsverktyg är stort. För att utveckla ett sådant redskap måste man ha god kännedom om faunan och dess förekomst.