Havstulpaner som fastnar på båtskrov är ett stort problem för båtägare, samtidigt som dagens effektiva båtbottenfärger innehåller giftiga ämnen som sprids ut i vattnet. Medetomidine är ett alternativt ämne som undersöks, men som i höga koncentrationer nu visar sig påverka fiskars färg och andning. Ämnet medetomidine har visat sig effektivt när det gäller att hindra havstulpaner från att sätta sig på ytor. Medlet har också länge använts av veterinärer som sömnmedel och smärtlindring, vilket innebär att man vet mycket om dess effekter på däggdjur. Inom ramen för Mistraprojektet Marine Paint har doktoranden Annelie Hilvarsson studerat medetomidines effekter på fisk, musslor och räkor, och visar nu att ämnet kan påverka djuren negativt.