En broschyren som stöd för myndigheterna vid handläggning av strandskyddsärenden. Den beskriver kortfattat vad strandskydd innebär och vad som gäller vid beslut om dispens från bestämmelserna.