beskriver hur några europeiska länder implementerat vattendirektivet samt hur EU hanterar nationella skillnader. Betoningen ligger på karakteriseringsprocessen samt allmänhetens deltagande. Rapporten är skriven på engelska