Fiskeriverket och Naturvårdsverket har utarbetat ett nytt åtgärdsprogram för att bevara tumlaren, den enda valarten som förekommer regelbundet i Sveriges vatten. Åtgärdsprogrammet kommer att gälla under en femårsperiod och innehåller flera rekommenderade åtgärder. Fakta om beståndet, vilka hot mot arten som finns, vad som behöver göras.