De 25-30 m höga monstervågor som sjömön i alla tider berättat om ansåg forskarna teoretiskt omöjliga. Med satelliters hjälp registrerades dock tio stycken på bara tre veckor!