Politiska mål har satts upp för att bevara den bkologiska mångfalden och utveckla ett uthålligt utnyttjande. För att uppnå dessa mål behövs ökad kunskap om hur mångfalden ser ut och hur den påverkas av olika faktorer.