I Havsmiljön 2004 kunde man läsa om tre nya, introducerade rödalger. Vad hände sedan? Ändrar andra, tidigare inkomna alger sina utbredningsgränser?