I SMHI:s rapportserie Report Oceanography presenteras 30 års hydrografiska data. Halterna av näringsämnen har ställts samman och analyserats med avseende på trender.