Fiskbestånden i världshaven är utsatta för ett mycket högt och i många fall okontrollerat fisketryck. Trots förvaltning av de marina resurserna inom Sverige och EU är många fiskarter hotade. Vad har gått fel?