När Öresundsbron började planeras i mitten av 1980-talet var farhågorna stora att den skulle förorsaka stora miljöstörningar. Hur blev det?