Sedan början av 1990-talet övervakar Bohuskustens vattenvårdsförbund mijlögifter i sediment och bkologiskt material. Ät torskfiléer men inte torsklever.