Ledare till Havsmiljön 2006. Björn Sjöberg är vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.