Planktonsamhällets sammansättning och produktion har varit stabil de senaste åren. Cyanobakterierna i Bottenhavet har ökat svagt. Artikeln bekriver även andra variabler, såsom bakterieproduktion och bakterietillväxt.