Koncentrationerna av kväve och fosfor i Bottniska viken var under 2004 ovanligt låga. I artikeln beskrivs även andra näringsämnen, temperatur, syrehalter och salthalter i vattnet.