Varken i Sverige eller Finland finns idag (2003) några havsområden som har ett permanent förbud mot allt fiske och som avsatts i syfte att skydda fiskbestånden och känsliga havsmiljöer. Denna artikel tar upp erfarenheter av skyddade områden från andra delar av världen som kan vara värdefulla för framtida skyddsåtgärder i våra vatten, t.ex. i Bottniska viken.