Löst organiskt material i älvvatten utgör en betydande del av den årliga tillförseln av kol till Bottenviken och kustbassänger i Bottenhavet. Detta gynnar en mikrobiell näringsväv bestående av bakterier och små encelliga djurplankton. Resultaten kan ha stor betydelse för förvaltning av våra vattendrag.