Nationell övervakning av Östersjöns havsörnsbestånd. Den svenska havsörnsstammen expanderar långsamt.