Naturhistoriska Riksmuséet obducerar sälar som dött av olika orsaker och sänts in. Därigenom kan hälsotillståndet hos sälarna beskrivas.