Nationell övervakning av kustfiskbeståndens (särskilt abborrens) hälsotillstånd, omfattande mätningar av miljögifter, biokemiska, fysiologiska och histopatologiska variabler.