Nationell övervakning av kustfiskbeståndens tillstånd och utveckling.