Nationell övervakning av biologin i den fria vattenmassan (d.v.s själva vattnet) i Bottniska viken.