Abborrars konkurrensförmåga och inbyggda riskbenägenhet varierar mycket. Individer som gärna står i skydd verkar växa lite sämre än andra. Abborrarnas riskbenägenhet kan med andra ord vara kopplad till deras tillväxthastighet. I denna doktorsavhandling har abborrens tillväxt och beteende i akvarieexperiment och i odlingsmiljö studerats.