Östersjön anses ha befunnit sig i ett ekologiskt stabilt tillstånd vid sekelskiftet, men betraktas idag som ett av de mer förorenade haven i världen. I denna avhandling visar Markus Hoffmann att kväveförlusterna från jordbruksmark kunde vara betydande även under 1800-talet, men att det stora antalet våtmarker då gjorde att vattnet renades under färden mot havet.