Tillgången på lax i Östersjön är för närvarande lika hög som eller till och med högre än under de senaste 200 åren. Den vilda laxen i havet förekommer i större antal än väntat, med tanke på hur mycket odlad lax som sätts ut och hur mycket vild lax som fiskas upp av östersjöstaterna. Men samtidigt finns det orosmoln: genomsnittsvikten för lax fångad i Umeälven har sjunkit till idag 3,7 kg, jämfört med ca 9 kg i början på 1900-talet. Det framgår av en ny doktorsavhandling. Resultaten får konsekvenser för hur skötseln i framtiden bör utformas för att bevara den vilda östersjölaxen, anser Skip McKinnell. Han betonar också att situationen snabbt kan förändras därför att vi idag inte vet hur bl a den fruktade laxsjukdomen M74 kommer att påverka vildlaxens över--levnad. Så sent som år 1987 vandrade exempelvis endast 87 laxhonor upp i Umeälvens laxtrappa i Norrfors.