Hormonella störningar hos fisk inget problem vid Östersjökusten. En rad fiskarter har minskat i kustnära vatten i Östersjön. Orsakerna kan, men behöver alls inte vara påverkan av ämnen som släppts ut av människan. Resultaten av denna avhandling sänker misstankegraden hos en grupp ämnen – de med hormonstörande verkan – som kan störa fiskars könsutveckling.